زمینه های فعالیت

در شرکت AIT ما در زمينه هاي زير مشغول به فعاليت هستيم.

سرویس های هوش مصنوعی

این سرویس ها جهت ساده سازی دسترسی مردم به حیطه هوش مصنوعی و آشنایی بیشتر با آن طراحی شده اند.

نرم افزار

نرم افزارهای طراحی شده توسط شرکت ما دارای بالاترین کیفیت هستند.

محصولات هوشمند

این محصولات حاصل تلاش های تیم هوش مصنوعی این شرکت که متشکل از دانشجویان فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاه فردوسی مشهد می باشد هستند.