درباره ما

صفحه اصلی / درباره ما
گروه هوش مصنوعی AITrends

گروه هوش مصنوعی AITrends (AIT) متشکل از تعدادی متخصص در حوزه ی نرم افزاری و هوش مصنوعی فعالیت خود را از سال 1396آغاز نموده است. این تیم با در اختیار داشتن توان متخصصان خود به طراحی و تولید محصولات دیجیتال و هوشمند پرداخته است .